Relaties zijn er niet voor ons gemak en comfort, relaties zijn er om te groeien! 4


4
(1)

Wat wil je van je partner, Liefde of gehoorzaamheid?

Beide gaat niet! Ook al ben je overtuigd van zoiets als: “Als je van me houdt dan gehoorzaam je me.
Waarop het tegenargument kan zijn: “Als je van me houdt dan eis je niks van me.

Vaak vragen we iets aan of van de ander en zolang deze ‘ja’ zegt en doet wat jij wil is er geen vuiltje aan de lucht. Maar de sfeer wordt heel wat anders wanneer je iets aan of van je partner vraagt en je krijgt een ‘nee’. Hoe deze ‘nee’ op jou overkomt bepaalt of jouw vraag een verzoek of een eis was. Hoe gemakkelijker je de ‘nee’ aanvaardt, des te minder is het een eis.Boos

Des te meer het een eis is des te heftiger je reactie!

Het probleem ligt bij je verwachting. Veel te veel mensen hebben de verwachting dat als je iets vraagt, het vanwege het vragen een ‘ja’ wordt. Als er dan een ‘nee’ komt voel je vanwege die verwachting, teleurstelling. Deze teleurstelling projecteren veel te veel mensen vervolgens op hun partner en dan eindigt dit in uitspraken als bijvoorbeeld: “je stelt me teleur., je doet nooit wat ik vraag, ik moet hier alles zelf doen, enz…

Deze uitspraken kunnen letterlijk uitgesproken zijn, of in gedachte bewust of onbewust aanwezig zijn. Maar hoe dan ook, ze zijn NIET waar!

Het is niet de ander die jou teleurstelt, het is het hebben van een verwachting en de onderliggende overtuiging dat die, door jouw vragen aan je partner, altijd in vervulling horen te gaan, waardoor je teleurstelling ervaart.
De oorzaak van teleurstelling doorschuiven naar je partner maakt niet dat je op de juist manier omgaat met teleurstelling. Dat is kiezen voor de gemakkelijkste weg met de ergste gevolgen voor jullie relatie.


VerwachtingenDe waarheid is dat jij je teleurgesteld VOELT. En dat dat gevoel ontstaat vanwege jouw VERWACHTING en de onderliggende overtuiging. Aan zich niets verkeerds met het hebben van verwachtingen. Maar de kans dat jouw verwachtingen niet ingelost geraken door jouw partner is altijd aanwezig.

Er zijn filosofieën, religieuze en spirituele systemen die je stimuleren om zonder verwachtingen te leven. Maar dat heeft veel eerder geleid naar het ontkennen dat je verwachtingen hebt dan dat het jou werkelijk vrij maakt van verwachtingen.

Klinkt dit bekend: “Ik heb geen verwachting, ik vraag enkel om dit voor me te doen, waarom doe je het dan niet gewoon, ik vroeg het je toch, nee?”

Hier laat je onmiskenbaar MANIPULATIEF gedrag zien vanwege teleurstelling ontstaan uit de mogelijk onbewuste verwachting dat vanwege het vragen er altijd een ‘ja’ hoort te komen. Argumenteren met: “Maar nee, ik verwacht niets, maar is dat nu echt teveel gevraagd om gewoon te doen wat ik vraag, daar is toch niks mis mee, of wel misschien?”, maakt allemaal deel uit van diezelfde teleurstelling. Je hebt geen werkelijke vrede met de ‘nee’.

Elk van dit soort gesprekken tonen aan dat je teleurgesteld bent in het antwoord, En net dat kan jou bewust maken van het hebben van een verwachting, JOUW verwachting.

Dus als ik het vraag moet mijn partner niets doen en moet ik het allemaal zelf doen, of wat?Koppig

Het antwoord hierop is ‘ja en nee’. Ja het klopt, je partner MOET niets doen, hij/zij heeft daarin de vrije keuze. Daar kan je akkoord mee gaan of niet, dat verandert niets aan het feit dat iedereen de vrije keuze heeft ergens op in te gaan of niet. Niet iedereen benut die vrije keuze. Maar bewust of niet bewust zijn dat je een vrije keuze hebt, verandert niets aan het feit dat je een vrije keuze hebt! En zo ook je partner.


En nee je moet het niet allemaal zelf doen, kijk gewoon even verder dan enkel naar jouw partner en vindt diegenen die wel voor jou kunnen doen wat je graag zou willen dat er gebeurt. Natuurlijk is het gemakkelijker en goedkoper dat jouw partner alles voor jou doet. Maar daarmee leg je een gigantische druk op jullie relatie. De verhoudingen gaan daardoor verschuiven naar wie is baas en wie gehoorzaamt. Er is dan geen sprake meer van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Uiteindelijk vreet dit aan de liefde die jullie voor elkaar voelen en de relatie bloedt langzaam dood.

En daarmee sta je dus voor de keuze, wens je liefde of gehoorzaamheid? Allebei gaat niet in een evenwaardige relatie!

Ja, maar mag ik dan niets meer vragen?” Toch wel! Dat is net jouw vrijheid. Je mag vragen wat je wil.

“Ik mag dus geen verwachtingen hebben?” Toch wel maar weet dat het de ene keer wel en een andere keer niet onmiddellijk vervuld geraakt door je partner. En weet dat als het niet door je partner vervuld geraakt, dan is het iemand anders die het voor jou kan doen. En wat een ander niet voor jou kan doen, kan je zelf doen. En zelfs jij hebt het recht om te weigeren het zelf te doen.

Ja maar, dan gebeurt er helemaal niets.” Ja en nee! Ja dan bestaat inderdaad de kans dat dat niet gaat gebeuren wat je in één momentje wilt. Maar er zijn zoveel andere dingen die je ook wilt, die wel gebeuren. Vaak ook zonder dat je erom hoeft te vragen.

Ja maar als mijn partner me liefheeft dan doet ie dat toch vanzelf wel, dan moet ie daar toch niet over nadenken. Ik doe toch ook alles voor mijn partner als ie daarom vraagt. Mijn partner moet zelfs niets vragen, ik doe alles voor mijn partner omdat ik hem/haar graag zie.

Of deze gedachte tot in het detail klopt wil ik nog even in het midden laten, maar de waarheid is dat dit jouw principe is waar je naar best vermogen naar leeft, En NIET IEDEREEN leeft met dezelfde principes als waarmee jij leeft.


Partner-beuTja dan heb ik de verkeerde partner, want ik wil dat mijn partner voor mij doet wat ik voor mijn partner doe, pas dan is er evenwaardigheid.

Daarin kan je gelijk hebben. Evenwel als je iemand wil die helemaal zoals jij is, dan huw je beter met een spiegel. In de spiegel heb je iemand die alles doet wat jij doet. Alle anderen gaan je ooit, soms of vaak, op jouw moeilijke kantjes drukken.

Daarom is een relatie geen oord van rust, peis en vree, maar van groei en ontwikkeling. Het is een pad van hard werken en het enige wat jou werkelijk op dat pad houdt is LIEFDE. Zo gauw je geen liefde meer hebt voor je partner is de relatie dood. Liefde is het bloed dat leven geeft aan jullie relatie. Geen liefde, geen leven.

Dus ga gerust je gang, blijf maar vasthouden aan jouw gedachten, blijf maar gehoorzaamheid eisen van je partner. Zelfs als je partner je gehoorzaamt zal de vanzelfsprekendheid groeien en het respect, waardering en verwondering, verdwijnen. Jouw liefde is dan aan voorwaarden gebonden en zal vroeg of laat in haat, wrok en verbittering veranderen. Terwijl liefde die niet aan voorwaarden gebonden is, altijd vrij zal stromen en haar zoete smaak zal toevoegen aan jullie beider leven, zelfs wanneer niet al jouw verwachtingen door je partner worden vervuld.

Ja, maar als ik volg wat je zegt dan voel ik me alleen en in de steek gelaten.” Inderdaad. En hoelang ga je dat gevoel nog laten heersen over jou en je relatie?

“Maar wat kan ik dan anders doen?”

Nu dat is de juiste vraag!
Dat is een vraag die jouw creatief vermogen aanspreekt.

Relaties zijn er niet voor ons gemak en comfort, relaties zijn er om te groeien voorbij alles wat je maar voor mogelijk houdt. Voorbij al je pijnen, kleine ikjes, gekwetste kindheidjes, voorbij je dwaasheden.

Relaties drijven je naar de grenzen van je zijn alwaar jouw ego zich heeft genesteld om te waken dat je niet voorbij je pijn, gekwetstheden en overtuigingen kunt groeien. Aan de grenzen van je zijn houdt jouw ego jou klein.

Daar wordt alles wat jij gelooft, tegen jou gebruikt opdat je de ander gaat verwijten, blameren en beschuldigen. En dit met maar één doel, alles en iedereen verantwoordelijk stellen behalve jezelf zodat je altijd kleiner gaat blijven dan je werkelijk bent.

Maar hier is een tip van de sluier opgelicht: niet de ander is verantwoordelijk voor jouw grootsheid, geluk en en welzijn, die verantwoordelijkheid rust volledig bij jou!

Wie wat voor jou kan doen ter ondersteuning is een zoektocht doorheen het leven, maar er bestaat niet enkel maar één persoon die alles voor jou kan doen wat jij wil dat ze doen. Zelfs wanneer je een partner hebt die oprecht de bedoeling heeft alles voor jou te doen, je die belofte maakt, is niet in staat alles voor jou te doen in volledige overeenstemming met jouw verwachtingen.

Miljoenen mensen hebben elk hun mogelijkheden en kwaliteiten, en al die kwaliteiten en mogelijkheden rusten niet in jouw partner, wachtend tot jij het bevel geeft om te ontwaken. Wat je ook gaat doen om dat wat jij gelooft in je partner op te wekken zal nooit voldoen aan al jouw verwachtingen waardoor er altijd wel een moment van één of meerdere teleurstellingen komt.

Ja, maar dan kan ik beter alleen door het leven gaan, dan is het leven van een vrijgezel toch echt wel beter voor mij.

Of het beter is voor jou, is nog maar de vraag. Gemakkelijk zal het wel zijn, je gaat minder tegen grenzen aanbotsen waardoor je geen reden hebt om jezelf voorbij te groeien. Zoals ik al eerder schreef, relaties zijn er niet voor ons gemak en comfort. Relaties zullen je dwingen om te groeien voorbij de grenzen van je zijn. Daarin ligt jouw vrijheid. Vrij van een ego dat je kleiner houdt dan wie dan ook. Jouw relatie kan jou helpen de illusies van jouw wereldbeeld en het beeld dat je hebt over jezelf, te doorprikken. Meermaals zal je wereld in elkaar storten tot je beseft dat dit alleen maar mogelijk is wanneer jouw wereld niet op waarheid maar op illusie is gebouwd.


En mensen houden zich graag vast aan hun illusie omdat ze verloren zijn wanneer hun wereld in elkaar stort. Als alles waarin je gelooft, één grote illusie is, waar kan je dan nog op bouwen? Hm?

“Als mijn wereld in elkaar stort, wat heb ik dan nog?”begrijpen

Dat antwoord is heel eenvoudig: “de vrijheid om opnieuw te bouwen.

Ja maar, ik wil mijn wereld niet meer opnieuw bouwen, wat als alles weer in elkaar stort?

Dan moet je weer opnieuw beginnen bouwen!

Ja, maar hoeveel keer moet ik mijn wereld dan weer opnieuw opbouwen als het toch maar steeds weer in elkaar stort?

Dat is het moment waar LEREN aan bod komt. Leren hoe je jouw wereld bouwt op stevige fundamenten. En de stevigste fundamenten zijn diegenen die gebaseerd zijn op de waarheid.

“Wat is dan de waarheid?”

Wel dat is een heel goede vraag. Dank zij die vraag ga je dat ontdekken. Vanwege die vraag gaan de antwoorden naar je toekomen. Niet alle antwoorden in één keer, maar één voor één en soms met meer tegelijk. Vragen leiden je naar het antwoord. Dat is een wetmatigheid. Alle vragen leiden altijd naar antwoorden.

Met de juiste vraag kom je gewoon veel verder. Met de juiste vragen, krijg je de juiste antwoorden. Antwoorden die maken dat jij je leven kan bouwen op de waarheid en niet meer op illusies. Zo gauw jij je leven opbouwt op de waarheid en niet op illusies zal jouw wereld niet meer in elkaar storten.

“En waar vind ik de waarheid?”

In jezelf, daarbuiten, in boeken en bij anderen, overal waar je kijkt zal je de waarheid vinden.

Maar is dan alles wat in boeken staat, wat anderen me vertellen, wat ik vanbinnen vind, de waarheid?

Nee!

Ja maar, hoe weet ik dan wat de waarheid is en wat geen waarheid is?

Wel dat is nu net jouw ontdekkingstocht door het leven, het antwoord vinden op de vraag: wat is de waarheid en wat niet? Enkel jij kan dat ervaren.

Iedereen heeft zijn eigen waarheid en de meeste waarheden die mensen als de waarheid beschouwen is in het geheel niet de waarheid maar een leugen die ze voor waar houden. En sommige waarheden van andere mensen zijn werkelijk waarheden voor hen, daarom nog niet voor jou.

Om te weten wat de waarheid is voor jou heb je een sleutel nodig. De sleutel ligt in de volgende zin.
De waarheid zal je bevrijden. Herlees die zin opnieuw, want daarin ligt de sleutel!

Je zal ontdekken dat de waarheid vele vormen heeft, je hebt veel meer tijdelijke waarheden dan ultieme waarheden. Bouw je leven op de waarheid, laat de illusies los en je zal merken dat je vrij zal zijn en met veel meer vreugde door het even gaat.


En op dit punt kom ik weer met de vraag waarmee dit gesprek begon: wens je liefde of gehoorzaamheid van je partner?

GehoorzaamStel jezelf die vraag steeds weer in een moment dat je partner niet doet wat je vroeg. Stel jezelf die vraag ieder moment dat je partner niet aan jouw verwachtingen voldoet.

En als het antwoord niet ‘LIEFDE’ is, laat je partner dan gaan want je hebt enkel pijn, wraak en teleurstelling te bieden. En jouw partner zal daarop reageren en jullie relatie zal uiteindelijk stranden. Kiezen voor liefde is kiezen voor groei. En groei gaat vaak gepaard met pijn. Maar wie kiest voor liefde zal altijd grootser, krachtiger, gelukkiger en waardevoller zijn dan in het moment voor de pijn.

Wat wil jij van je partner en hoe ga jij om met teleurstelling?
Schrijf jouw antwoord hieronder.

Op jouw geluk,
Dennis

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 4 / 5. Stemtelling: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.


Over Dennis

Transformatiecoach, -leraar, mentor en gastspreker met meer dan 20 jaar ervaring in binnen- en buitenland. "Kracht zit niet in het uiterlijk vertoon, maar in de wijze waarop we met de omstandigheden omgaan."

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

4 gedachten over “Relaties zijn er niet voor ons gemak en comfort, relaties zijn er om te groeien!

 • Tooske

  Wat een prachtige tekst…….zó op mij, onze relatie van toepassing!

  Zou toch eindeloos jammer zijn hier mijn grote liefde door kwijt te raken…

  Thx

  • Dennis Bericht auteur

   Dank u en zolang je nog in relatie bent is er alle hoop Tooske.
   Wees de grote liefde en je geraakt niets kwijt.

   ‘K wens je alle goeds,
   Dennis

 • Jantina

  Dank je wel voor deze prachtige tekst. Komt heel goed binnen. Ikzelf ben iemand die zonder verwachtingen probeert te leven maar mijn partner is een ander verhaal. Het is een lastige situatie om dingen die ik heb gedaan, hem heb aangedaan, om nu voor mezelf te komen waar ik heen wil. Ik merk door wat hem is aangedaan hij grootse verwachtingen heeft van mij om de situat ie op te lossen. En als ik er niet aan voldoe komen er meer verwijten en zinkt hij dieper in een put. Ik wens mezelf de kracht en wijsheid hem duidelijk te kunnen maken dat ik mijn best doe, dat ik er alles aan doe om mijn eigen problemen op te lossen, en dat door zijn verwachtingen van mij, we alleen maar verder van elkaar verwijderd raken. Ik kies voor de liefde en ik hoop hij ook..

 • daniel

  als je jong bent is het geen probleem maar als ouder word en geen ervaring hebt dan is alles moeilijk.je probeert wel maar keer op keer ben jei het die het verdriet en tegenslag moet verwerken. telkens opnieuw word je bedrogen. ze waren jonger dan ik dan moet je doen alsof want je bent wel ouder daarom ook meer ervaring? neen dus en dan wil je niet onderdoen voor iemand die jonger is dan jei. maar dan valt vroeg of laat de waarheid. en dan weet iedereen het. je kunt het niet meer ongedaan rakken want de relatie is voorbij. dan denk je zal wel zijn omdat zei jonger is en ik ouder? maar dan trouwd ze met iemand nog ouder dan ik was. dan snap je dat je als man niet veel waard bent.het verleden vergeten op die manier moeilijk want je bent teleurgesteld in je zelf. jaloers ben ik in geen geval van haar omdat zei het nu beter heeft dan ik. enkel dat ik de de dingen die ze verteld niet ongedaan kan maken.