NLP


Wat is NLP?

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en betekent kort samen gevat het Neurologisch systeem (brein en zenuwstelsel) d.m.v. Linguïstiek (taal en woordgebruik) Programmeren (met een bepaald doel en intentie beïnvloeden).

NLP CommunicatieMet NLP besteden we zeer veel aandacht aan de manier waarop we verbaal en non-verbaal communiceren. Met woorden geven we betekenis en inhoud aan onze ervaringen en interpreteren we de realiteit. Verbaal en non-verbaal delen we dit met de wereld en programmeren we onze ervaringen en de praktische keuzes die we elke dag maken.

Door onze taal en woordkeuze te veranderen kunnen we de interpretatie van onze ervaringen zo beïnvloeden dat we een geheel andere beleving van de feiten krijgen en op de meest betekenisvolle manier met onszelf en met anderen omgaan. NLP is dan ook eerst en vooral een verzameling van communicatiemodellen die ons helpen ons denken, ons voelen, en ons handelen van de meest bevrijdende betekenis te voorzien.


Hoe is het ontstaan?

NLPIn de jaren ‘70 onderzochten Richard Bandler (Gestalt therapeut en wiskundige) en John Grinder (professor in de linguïstiek) hoe succesvolle therapeuten erin slaagden experts te worden in hun vakgebied. Zo observeerden ze de interacties van grote therapeuten als Virginia satir, Fritz Perls, en Milton Erickson met hun cliënten. Deze observaties werden aangevuld met interviews om in kaart te brengen welke strategieën en principes de basis vormen voor een succesvolle communicatie. De onderzochte therapeuten leken steeds een gelijkaardige weg te volgen in de manier waarop ze dachten en handelden in interactie met hun cliënten. De analyse van hun tactieken en praktijken vormde de eerste aanzet tot de ontwikkeling van NLP.


Belangrijke principes

Succes binnen het kader van NLP is het vermogen om op een betekenisvolle manier te leven op emotioneel, rationeel, relationeel, professioneel, en spiritueel vlak.

Daarbij is de vorm van je communicatie minstens zo belangrijk als de inhoud van wat je communiceert.NLP-Brain

NLP is meer dan een reeks communicatiestrategieën. Het gaat om een vorm van communicatieve wijsheid waarbij veel respect wordt opgebracht voor de integriteit en waardigheid van jezelf en van de andere.

NLP leidt tot een ontplooiing van je bewustzijn. Het verhoogt je vermogen tot concreet en abstract denken en het verbetert jouw communicatie met jezelf en met anderen.

NLP biedt bovendien conceptuele tools voor de bewustmaking van je mogelijkheden en beperkingen. Tegelijkertijd biedt het strategieën om problematische beperkingen op een zinvolle en effectieve manier aan te pakken en te overstijgen.