The One Method


The One Method gaat ver voorbij de 4de dimensie en is een methode voor het herstellen van geest en ziel.The One Method

Deze methode is een praktische, heilzame toepassing van de kennis en essentie van de “kabbala”, en werkt met het Allerhoogste Licht en alle goedaardige spirituele en kosmische energie. Deze methode biedt krachtige en zeer nauwkeurige hulp bij zelf-groei, evolutie, herstel, welzijn en transformatie.

The One Method voor Spirituele Rehabilitatie en Geestelijke Revalidatie is een niet-fysieke behandelingsmethode die zich op lichaam, geest en ziel  als één onderling samenhangende eenheid richt. Tijdens mijn opleiding kreeg ik een volledig pakket aan kennis over de gehele menselijke energie systemen en alle ziel-lagen aangeboden. Deze gaven een verklaring voor de functionele verbinding en beïnvloeding die de geestelijke systemen hebben op het fysieke lichaam, gedachten, emoties, sociale gedragingen en uitingen.

Deze kennis kan geïntegreerd en gebruikt worden in elk aspect van het leven. Het gaat hand in hand met conventionele geneeskunde, lichamelijke therapieën, algemene revalidatie, psychologie, onderwijs en coaching. Het vaak ongemerkt gebruik van deze methode tijdens onze sessies versterkt en verkort aanzienlijk het natuurlijke herstelproces.


De “One Method” behandelingslijst

 • Opluchting van lichamelijke, mentale, emotionele en geestelijke pijn – in lichaam, verstand, geest en ziel, in alle spirituele universa, werelden, tijden.
 • Grote Zielenwonden – waardoor levensvreugde maar blijft wegvloeien.
 • Voornaamste Levenslessen – wanneer onderkent veroorzaakt dit wederkerend lijden.
 • Trauma’s en verloren zielendelen – waardoor heelheid, gezondheid en welzijn buiten je bereik blijven.
 • Interne zwarte gaten – wanneer niets de leegte vult.
 • Korsten en beperkingen – waardoor jouw mogelijkheden blokkeren om jouw realiteit te veranderen of anders te beleven.
 • Kern Angsten – beïnvloedt ieder aspect van het leven.
 • Verwijderen van Entiteiten – waarmee de oorzaak van onverklaarbare ziektes, ellende en verwarring verdwijnt.
 • Loslaten van menselijke gehechtheidspatronen – waarmee de onderlinge oorzaak voor relatieproblemen wordt opgelost.
 • Verwijderen van het ‘boze-oog’, vervloekingen en betoveringen – menselijke negatieve krachten (meestal uit afgunst of wraak) met de vernietiging van de ander als doel.
 • Voortdurend Karma – ontberingen in relaties, gezondheid, gewoontes en levensovervloed.
 • Oeroude geloften of contracten – omdat dit nog steeds tot vandaag te zware, geluksdovende verplichtingen legt op je leven, keuzes, relaties en groei.
 • Beperkende overtuigingen – want deze verhinderen jouw vooruitgang.
 • Negatieve gedachten – omdat ze je van je ware weg afleiden.
 • Opgestapelde emoties – vullen jouw lichaam, geest en ziel op en belasten (vaak onbewust) jouw leven.

De extra toevoeging van deze methode aan onze behandeling stelt ons in staat om het spirituele energie systeem in de oorspronkelijke staat van gezondheid te brengen. Dit omvat correctie van de energetische structuur voor een continue stroming van licht in alle systemen, binnen en buiten het lichaam.  Tijdens iedere sessie identificeer ik de verwondingen, schade en disfuncties en hun invloed op noodzakelijke levensvaardigheden. De energetische behandelingen zijn krachtig en meestal met onmiddellijke effectieve resultaten.


Heilzame effecten van Healing van geest- en zielenwonden

 • Verbetert zelfgevoel, eigenwaarde, zelfrespect en zelfbewustzijn.
 • Herstelt onvoorwaardelijke vreugde, onvoorwaardelijke liefde en creatieve passie.
 • Snel loslaten van angsten, bezorgdheden, fobieën, paniek en twijfel.
 • Verwijdert saboterende overtuigingen en negatieve, afleidende dwangmatige gedachten.
 • Verlicht pijn en sensorische problemen van allerlei aard, in het hele lichaam.
 • Snelle en effectieve healing van alle soorten trauma’s en uit alle periodes.
 • Corrigeert ontwikkelings-achterstanden.
 • Herstelt shellshock en post-traumatische-stress stoornis.
 • Helpt de concentratie, focus, denkprocessen en geheugen te verbeteren.
 • Verbetert allerlei slaapstoornissen.
 • Corrigeert creatie- en manifestatie blokkades.
 • Persoonlijke spirituele coaching verbetert “het recht op ontvangen” en manifestatie.
 • Lost blokkades op in huidige carrière ontwikkeling.
 • Opent en corrigeert alle vormen van persoonlijke relaties.
 • Ontwikkelt en opent alle geestelijke zintuigen, inclusief gezichtsvermogen, gehoor, gevoel, reuk en gevoel.
 • Corrigeert meerdere problemen van afgelopen levens samen.