Pricing & Policy


De tarieven hieronder vermeld kunnen ten alle tijden worden aangepast door de uitvoerders van de dienstverlening. De tarieven hier vermeld, gelden sinds 1 juni 2017

Reguliere coachingssessie. Deze sessies zijn voor iedereen geschikt. Wij voorzien tot twee uur per sessie waar we ruim de tijd nemen om naar u te luisteren en meteen aan de oplossing beginnen.
Het tarief per sessie is 90€.
Opluchting is gegarandeerd vanaf de allereerste sessie.

Maandcoaching. Gedurende één maand kan u tot 10 uur coaching verdelen. De sessies kunnen doorgaan in de praktijk, online via skype en/of via telefoon. Een maand begint op de 1ste van de eerstvolgende maand. Alles sessies worden best onmiddellijk in de agenda vastgelegd. Er kunnen geen uren doorgeschoven worden naar de volgend maand. U kan de 10 sessie-uren per 1 uur, per 2 uur, 3 uur of 4 uur boeken binnen de afgesproken maand. Niet opgebruikte uren zijn verloren.
Dit is een intensieve optie. Wenst u hiervan gebruik te maken, bel dan Dennis persoonlijk op Pricing & Policy+32 497 81 22 32
Het tarief voor één 10-uur maandcoaching is 450€ excl. btw.

Rent-a-coach-for-a-day. Deze optie geeft jou de unieke gelegenheid om gedurende een ganse dag vanaf ontwaken tot slapengaan een coach aan je zijde te hebben in alle situaties en omstandigheden. Dit maakt het mogelijk om in het moment zelf diepgaande veranderingen door te voeren. Een dag als dit verandert jouw leven ongeacht. Kom jij hiervoor in aanmerking? Bel Pricing & Policy+32 497 81 22 32
Het tarief voor jouw coach-for-a-day is 1500€ excl. btw.
Twee dagen opeenvolgend zijn ook mogelijk. Het tarief hiervoor is 2500€ excl btw.

Andere opties zoals logeren bij een coach kunnen ook, neem daarvoor contact op met Dennis Deridder via Pricing & Policy+32 497 81 22 32 of e-mail Pricing & Policytransformatiecoach.be.

Afspraken die u met ons maakt zijn bindend en betekent dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

Per 1 januari 2015 wordt bij het plaatsen van een afspraak voor vervolgsessies een voorafbetaling gevraagd om de afspraak definitief te maken. Neem dus in ieder geval bij uw eerste afspraak het dubbele tarief mee. (Dit geldt niet voor de maandcoaching of coach-for-a-day)

Deze regel wordt in het leven geroepen wanneer er teveel mensen zijn die hun afspraak niet nakomen zonder ons 48 uur vooraf op de hoogte te brengen zoals vermeld in onze algemene voorwaarden. Daardoor worden andere mensen immers onnodig op een wachtlijst geplaatst en/of verbruiken we onnodig energie om onze lokalen verwarmt en verlicht te houden. Indien er werkelijk en aantoonbaar overmacht is, en wij daarvan binnen de 24 uur volgend op de afspraak op de hoogte worden gebracht, blijft de betaling gelden voor de eerst volgende afspraak. Ook wanneer men ons tijdig vooraf verwittigt en daarbij de afspraak verplaatst, blijft de betaling geldig voor die nieuwe afspraak. In alle andere gevallen gaat de betaling naar de oorspronkelijk vastgelegde afspraak en zal er opnieuw betaald worden voor een nieuwe afspraak.

We vinden het zelf ook onaangenaam dat we ons moeten wenden tot deze maatregel. Maar te vaak is gebleken dat er mensen zijn die hun verantwoordelijkheid niet opnemen wanneer ze vergeten te komen naar hun afspraak. Elk van hen gaat ervan uit dat ze de enige zijn. Maar vanuit ons standpunt spreken we over ruim 100 afspraken per jaar die niet worden nagekomen puur op basis van vergetelheid of verstrooidheid. Mensen opbellen om hen aan hun afspraak te herinneren, het argumenteren over en weer en het verzenden van een factuur naderhand, kosten ons teveel tijd en middelen en stemmen niet overeen met de kwaliteit die wij willen bieden. Daarenboven worden de verzonden facturen zelden betaald. Wij verkiezen uitmuntende dienst te verlenen en richten ons bij voorkeur op kwaliteit en minder op kwantiteit. Daarom richten we ons op mensen die werkelijk gezondheid, geluk en vooruitgang willen in het leven en niet meer op mensen die het allemaal zo nauw niet nemen met gemaakte afspraken. Het uitvoeren van deze maatregel is nooit persoonlijk bedoeld en doen we met maximum begrip en respect voor de persoon in kwestie. Wij danken u voor uw begrip en respect en garanderen u een uitstekende dienstverlening op uw weg naar geluk, gezondheid en welzijn.