VA Stem Analyse


” Ontmoet de persoon achter de stem! “

denken

Wat is het?

VA Stem Analyse gebeurt met een geavanceerd softwareprogramma, dat op basis van een korte stemopname, uit de frequenties in je stem een uitgebreide analyse maakt van de emotionele, mentale, en fysieke gesteldheid en je inzicht geeft in de persoon achter de stem. Dit geeft volgende voordelen:

  • Binnen enkele minuten diep inzicht in de persoon achter de stem.
  • Eenvoudig en doelgericht kan worden bepaald welke vervolgtherapie wenselijk of nodig is.
  • Een uitstekend controlemiddel waarmee de effectiviteit van iedere therapie kan worden getoetst.
  • De VA Balansmodule spreekt het zelfherstellend vermogen aan, waardoor aandoeningen geheeld kunnen worden.
  • Stress wordt aangepakt en ontladen.

Stem Analyse

Hoe gaat het in zijn werk?

VA Stem Analyse meet en benoemt zowel de krachtige eigenschappen, als de eventuele blokkades in de persoonlijke, mentale, emotionele en fysieke gesteldheid. Tevens geeft het een heldere indicatie over vitaliteit en stress. Het ontdekt en vergelijkt emoties in de stem en maakt het daardoor mogelijk onderliggende oorzaken van emoties en stress te verklaren. Een uitgebreide hoeveelheid aan informatie wordt weergegeven in overzichtelijke schermen. Ze geven van de desbetreffende persoon een helder beeld op verschillende zijnsniveaus.


VA Stem Analyse

Het principe

De Voice Analysis of kortweg VA, is een ongeëvenaard geavanceerd instrument. Ruim 20 jaar onderzoek naar verbintenissen tussen lichaam, geest en emoties heeft het mogelijk gemaakt om trillingen en frequenties van de stem, door middel van een analytisch computerprogramma, te meten en te vertalen. De resultaten van deze studies hebben VA in staat gesteld om trillingen uit de stem te verbinden aan emoties, hersengebieden en hersengolven. Zo ontstaat een absoluut uniek patroon van golven dat net zo uniek is als een vingerafdruk of irisscan. Vervolgens geeft het eenvoudig te lezen rapport een dieper inzicht in de persoon achter de stem. VA wordt niet beïnvloed door klanken van woorden, maar door specifieke emotietrillingen die de spreker uit tijdens de stemopname. Taal en inhoud van het gesproken verhaal is tijdens de opname niet van belang. Hierdoor is VA taalonafhankelijk.


Balans-Module

Balans Module

Deze therapeutische module brengt de hersenen en hun trillingen weer in evenwicht, waardoor het zelfhelend vermogen wordt aangesproken. Als trillingen in de hersenen uit balans raken (door bijvoorbeeld heftige emotionele gebeurtenissen of genetische afwijkingen) kunnen bepaalde ziektebeelden ontstaan. De therapeutische module maakt cliëntgebonden geluidsfrequenties aan de hand van de resultaten uit de stemanalyse. Deze module spreekt middels een hoofdtelefoon de hersenen aan via lichaamseigen trillingen en magnetische spoelwerking, zoals bij het Reiff systeem. Het werkt met een veelvoudig binauraal hersenritme en een binauraal magnetisch ritme systeem.


Matching-Module

Matching Module

De Matching Module is een krachtig hulpmiddel om een relatie tussen 2 mensen dieper te onderzoeken. De analyse geeft een duidelijk beeld van waar men elkaar aanvult en versterkt of waar men elkaar juist eerder in tegenwerkt. Het toont ook aan wie daarin het grootste aandeel heeft. Deze module kan zowel zakelijk als privé worden ingezet bij problemen tussen partners, ouder en kind, werkgever en werknemer, collega’s, enz. Een instrument voor iedereen die in welke vorm dan ook met een relatie te maken heeft en hier inzicht in wil krijgen.


Chakras

Energetisch evenwicht

VA Stem Analyse biedt tevens inzicht in de activiteit van de 7 hoofdchakra’s. Een duidelijke weergave in de chakra kleuren toont de activiteit van elke afzonderlijke chakra. Ook wordt een toegankelijke uitleg gegeven van de desbetreffende chakra.